ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อ ALUMINIUM HYDROXIDE , HYDRATE , FOR ADSORPTION จำนวน 130 กิโลกรัม

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อ ALUMINIUM HYDROXIDE , HYDRATE , FOR ADSORPTION จำนวน 130 กิโลกรัม

วันที่ประกาศ
24/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ