ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดซื้อไนโครเจนเหลว จำนวน 91,200 กิโลกรัม เลขที่ 17/2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดซื้อไนโครเจนเหลว จำนวน 91,200 กิโลกรัม เลขที่ 17/2562

วันที่ประกาศ
11/01/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ