ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงชุดทำความเย็นเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -30 องศา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงชุดทำความเย็นเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -30 องศา

วันที่ประกาศ
13/08/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ