ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณภูมิ -80 องศาเซลเซียสแบบยืน จำนวน 1 ตู้

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณภูมิ -80 องศาเซลเซียสแบบยืน จำนวน 1 ตู้

วันที่ประกาศ
24/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ