ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 34 เตียง เลขที่ 15/2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร จำนวน 34 เตียง เลขที่ 15/2562

วันที่ประกาศ
11/01/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ