ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งทำให้เกิดโรคซิฟิลิส จำนวน 26,000 test (สำนักฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งทำให้เกิดโรคซิฟิลิส จำนวน 26,000 test (สำนักฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ)

วันที่ประกาศ
24/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ