ประกาศศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เรื่องการซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ -196 องศา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เรื่องการซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ -196 องศา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

หน่วยงาน
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ