ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อกีอส 2"คูณ 2" 12ชั้น 2ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,000,000 ซอง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อกีอส 2"คูณ 2" 12ชั้น 2ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,000,000 ซอง

วันที่ประกาศ
20/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ