สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศด้วยระบบ RFID

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศด้วยระบบ RFID

หน่วยงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา