ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)

วันที่ประกาศ
12/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ