ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ