ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ

วันที่ประกาศ
13/08/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ