ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อคเรื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท (Microplate Reader) จำนวน 1 เครื่อง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อคเรื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท (Microplate Reader) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ
11/09/2019
ไฟล์เอกสาร