ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อปิ๊บเปล่า จำนวน 32,000 ใบ เลขที่ 24/2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อปิ๊บเปล่า จำนวน 32,000 ใบ เลขที่ 24/2562

วันที่ประกาศ
11/01/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ