ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)