ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาสำหรับการผ่าตัดกระจกตาส่วนหลัง

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาสำหรับการผ่าตัดกระจกตาส่วนหลัง

วันที่ประกาศ
07/10/2019
หน่วยงาน
ศูนย์ดวงตา