ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาตู้ซื้อและเขย่ากล็ดโลหิต สำหรับเกล็ดเลือด 288 ถุง จำนวน 4 ตู้

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ประกวดราคาตู้ซื้อและเขย่ากล็ดโลหิต สำหรับเกล็ดเลือด 288 ถุง จำนวน 4 ตู้

วันที่ประกาศ
10/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ