สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ติดตั้งและใช้งาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ติดตั้งและใช้งาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ