ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศา หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศา หรือต่ำกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร

วันที่ประกาศ
24/09/2019
หน่วยงาน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ